Бондарчук Ольга Броніславівна доцент кафедри

 

Закінчила лікувальний факультет Вінницького медичного інституту ім. М.І.Пирогова (1984)

Кандидат медичних наук (1995)

Доцент кафедри (2006)

Тема дисертаційної роботи: «Розповсюдженість алергічних захворювань серед дорослого населення Вінницької області в динаміці (1981-1991 рр.)».

Кількість друкованих праць – 79.

Коло наукових інтересів: діагностика та лікування імунодефіцитів (первинних, вторинних), алергічних захворювань, диференційна діагностика захворювань органів дихання.

Практична діяльність в галузі медицини: імунолог та алерголог вищої кваліфікаційної категорії. Обласний спеціаліст з методичної роботи за фахом «клінічна імунологія» (2011). Член Асоціації алергологів України.

 

Бондарчук Ольга Брониславовна доцент кафедры

 

Окончила лечебный факультет Винницкого медицинского института им. Н.И.Пирогова (1984)

Кандидат медицинских (1995)

Доцент кафедры (2006)

Тема диссертационной работы: «Распространенность аллергических заболеваний среди взрослого населения Винницкой области в динамике (1981-1991 гг.)».

Количество опубликованных работ  – 79.

Круг научных интересов: диагностика и лечение иммунодефицитов (первичных, вторичных), аллергических заболеваний, дифференциальная диагностика заболеваний органов дыхания.

Практическая деятельность в области медицины: иммунолог и аллерголог высшей квалификационной категории. Областной специалист по методической работе по специальности «клиническая иммунология» (2011). Член Ассоциации аллергологов Украины.