Дубчак Людмила Іванівна аcпірант кафедри

 

Закінчила медичний факультет Буковинського державного медичного університету (2005)

Асистент кафедри (2008-2010)

Тема дисертаційної роботи: «Ситуація з туберкульозу в зонах радіоекологічного контролю Вінницької області, клінічні особливості і результати лікування туберкульозу у осіб, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС».

Кількість друкованих праць – 8

Коло наукових інтересів: диференційна діагностика туберкульозу та інших захворювань органів дихання, особливості перебігу туберкульозу у осіб, що в різній мірі постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, вакцинація та ревакцинація проти туберкульозу.

Практична діяльність в галузі медицини: фтизіатр другої кваліфікаційної категорії.

 

Дубчак Людмила Ивановна аcпирант кафедры

 

Окончила медицинский факультет Буковинского государственного медицинского университета (2005)

Ассистент кафедры (2008-2010)

Тема диссертационной работы: «Ситуация по туберкулезу в зонах радиоэкологического контроля Винницкой области, клинические особенности и результаты лечения туберкулеза у лиц, пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС».

Количество опубликованных работ – 8.

Круг научных интересов: дифференциальная диагностика туберкулеза и других заболеваний органов дыхания, особенности течения туберкулеза у лиц, в различной степени пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС, вакцинация и ревакцинация против туберкулеза.

Практическая деятельность в области медицины: фтизиатр второй квалификационной категории.