Гацька Дарина Олегівна - аспірант кафедри

Закінчила Вінницький державний медичний університет ім. М.І.Пирогова за спеціальністю лікувальна справа (2009)

Аспірант кафедри (2013)

Тема дисертаційної роботи: «Поширенність, структура та еволюція сполучення захворювань шкіри (АтД, кропивянка) та органів дихання (АР, БА) - дермореспіраторного синдрому серед дітей та молоді Подільського регіону».

Кількість друкованих праць – 5.

Коло наукових інтересів: алергологія та імунологія, диференційна діагностика захворювань органів дихання, діагностика і лікування алергічних захворювань, імунодіагностика та імунопрофілактика.

Практична діяльність в галузі медицини: алерголог першої кваліфікаційної категорії.

 

 

Гацкая Дарья Олеговна - аспирант кафедры

Окончила Винницкий государственный медицинский университет им. Н.и.пирогова по специальности лечебное дело (2009).

Аспирант кафедры (2013)

Тема диссертационной работы: «Поширенність, структура и эволюция сообщения заболеваний кожи (АтД, крапивница) и органов дыхания (АР, БА) - дермореспіраторного синдрома среди детей и молодежи Подольского региона».

Количество опубликованных работ - 5.

Круг научных интересов: аллергология и иммунология, дифференциальная диагностика заболеваний органов дыхания, диагностика и лечение аллергических заболеваний, иммунодиагностика и иммунопрофилактика.

Практическая деятельность в области медицины: аллерголог первой квалификационной категории.