7-8 квітня 2016 року на базі Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова проходить XIII Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих вчених "Перший крок в науку 2016". Реєстрація для усної доповіді на конференції для студентів проводилась безпосередньо на кафедрах, а для молодих вчених - на офіційному сайті університету. Нововведенням конференції є те, що кожен бажаючий може взяти участь в конференції в якості гостя, із отриманням повного комплекту учасника (папка, ручка, блокнот, збірник матеріалів друкованний або електронний), можливістю відвідування майстер-класів і екскурсій. В перший день проведення конференції були заслухані експериментальні, клінічні та реферативні доповіді, які висвітлювали найбільш актуальні питання сучасної теоретичної та практичної медицини. Всі доповіді відрізнялися своєю актуальністю, проблемністю, достатнім науковим рівнем, були добре ілюстровані і викликали задоволення слухачів, спонукали їх до активної у обговоренню. 

Щорічно Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова збирає близько тисячі молодих науковців з України та зарубіжжя, які зацікавлені у презентації результатів своїх наукових робіт, бажають придбати нові знання, обмінятися досвідом з колегами, самовдосконалюватись. Під час роботи студентської наукової конференції проходять засідання на більш ніж 50 різних секціях як теоретичного, так і клінічного профілів. 

Секційні засідання розпочались 7 квітня 2016 року о 13:00. На секції терапевтичного напрямку "Актуальні питання діагностики і лікування захворювань внутрінніх органів, фтизіатрія, алергологія" було заслухано доповіді з прзентаціями 11 студентів та 3 молодих вчених. Засідання пройшло в Актовій залі міської клінічної лікарні №1 (вул. Хмельницьке шосе).

Президія: проф. Ю.М. Мостовий, проф. Б.М. Пухлик, проф. Л.В. Распутіна, проф. Т.В. Константинович.

Секретар: доц. М.В. Овчарук.

Доповіді студентів:

1. Зміна гемограми та показників функціонального стану печінки хворих на туберкульоз легень. Доповідач: П.С. Табас, Р.О. Клос, ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського"/

Наук. керівник: д.м.н., проф. Л.А. Грищук

2. Первинна резистентність МБТ до антибактеріальних препаратів у хворих з впреше діагностованим легеневим туберкульозом в фазі розпаду. Доповідач: М.М. Бойко, А.Є. Андрейко, 47 група, 6 курс.

Наук. керівник: к.м.н., доц. І.Ю. Осійський.

3. Порівняльна характеристика діагностики респіраторних Ig-залежних хвороб методом шкірного тестування - прик-тест та тест-системою polychek. Доповідач: Є.Л. Болінська, 5 курс, 21б група.

Науков. керівник: доц. О.Б. Бондарчук.

4. Віддалені результати проведеного аортокоронарного шунтування у хворих на ІХС. Доповідач: О.П. Боднарук, К.В. Гурник, 6б група.

Наук. керівник: доц. О.К. Откаленко.

5. Хіромантія в діагностиці захворювань серцево-судинної системи. Доповідач: Є.О. Гетьманенко, 26а група, 3 курс.

Наук. керівник: доц. А.Г. Степанюк.

6. Ліпідознижуюча терапія: реалії призначення та прихильність пацієнтів за даними аналізу історій хвороб та телефонного анкетування хворих. Доповідач: Ю.А. Гушинець, І.І. Шинкарук, 4 курс.

Наук. керівник: д.м.н., доц. Н.О. Пентюк.

7. Патологія дихальної системи та цукровий діабет. Поширеність та особливості перебігу. Доповідач: Н.В. Мамчур, 14а група, 3 курс.

Наук. керівник: доц. М.В. Овчарук.

8. Особливості дисфункції скелетних мязів у хворих із різними метаболічними фенотипами ХОЗЛ. Доповідач: В.Л. Побережець, 27 група, 6 курс.

Наук. кервіник: доц. Г.В. Демчук.

9. Поширеність депресивних розладів серед хворих на серцево-судинні захворювання. Доповідач: М.С. Кмитюк, 14б група, 3 курс.

Наук. керівник: доц. О.В. Денисюк.

10. Гендерні особливості та якість життя хворих з фібриляцією передсердь. Доповідач: Х.І. Замнифіст, 14б група, 3 курс.

Наук. керівник: доц. О.В. Денисюк.

11. Дослідження поширеності шкідливих звичок серед студентів вищих навчальних закладів м. Вінниці. Доповідач: Є.С. Лагно, 20а група, 3 курс.

Наук. керівник: доц. О.О. Вільцанюк. 

Доповіді молодих вчених:

1. Особливоісті епідеміології туберкульозу серед різних груп медичних працівників. Доповідач: О.П. Литвинюк.

Наук. керівник: д.м.н., проф. С.В. Зайков.

2. Скринінгові методи ранньої діагностики обструктивних захворювань легень. Доповідач: Н.В. Черепій.

Наук. керівник: д.м.н. Л.В. Распутіна.

3. Функціональні зміни у хворих на жовчо-камяну хворобу під впливом генетичних факторів. Доповідач: Н.А. Ляховенко.

Наук. керівник: доц. Г.І. Томашкевич.

4. Спірографія у хворих на ІХС. Безпечність та достовірність. Доповідач: Д.В. Діденко.

Наук. керівник: д.м.н., проф. Л.В. Распутіна.

Фотозвіт >>

Програма конференції >>

Основні напрямки роботи конференції >>

За посиланням можна ознайомитись з темами презентацій доповідачів усіх секцій конференції >>