Корицька Ірина Володимирівна доцент кафедри

 

Закінчила лікувальний факультет Вінницького медичного інституту ім. М.І.Пирогова (1988)

Кандидат медичних наук (1994)

Доцент кафедри (1996)

Тема дисертаційної роботи: «Алергологічний кабінет в протитуберкульозному закладі»

Кількість друкованих праць47

Коло наукових інтересів: атопічний дерматит, кропив’янки, специфічна діагностика та алергенспецифічна імунотерапія  алергічних захворювань, медикаментозна ал

ергія.

Практична діяльність в галузі медицини: алерголог та фтизіатр вищої кваліфікаційної категорії. Член Асоціації алергологів України.

 

Корицкая Ирина Владимировна доцент кафедры

 

Окончила лечебный факультет Винницкого медицинского института им. Н.И.Пирогова (1988)

Кандидат медицинских наук (1994)

Доцент кафедры (1996)

Тема диссертационной работы: «Аллергологический кабинет в противотуберкулезном учреждении»

Количество опубликованных работ 47

Круг научных интересов: атопический дерматит, крапивницы, специфическая диагностика и аллергенспецифическая имунотерапия  аллергических заболеваний, лекарственная аллергия.

Практическая деятельность в области медицины: аллерголог и фтизиатр высшей квалификационной категории. Член Ассоциации аллергологов Украины.