Незгода Олександр Петрович доцент кафедри

 

Закінчив лікувальний факультет Вінницького медичного інституту ім. М.І.Пирогова (1983)

Кандидат медичних наук (1995)

Доцент кафедри (2007)

Тема дисертаційної роботи: «Вивчення стану імунітету, організаційне вирішення проблеми його відновлення серед мешканців Вінницької області, що в різній мірі потерпіли від наслідків аварії на ЧАЕС».

Кількість друкованих праць – 42.

Коло наукових інтересів: використання пробіотиків у фтизіатрії, синдром хронічної втоми, інтоксикаційний синдром при туберкульозі та інших захворюваннях і можливості його корекції.

Практична діяльність в галузі медицини: фтизіатр вищої кваліфікаційної категорії.

 

Незгода Александр Петрович доцент кафедры

 

Окончил лечебный факультет Винницкого медицинского института им. Н.И.Пирогова (1983)

Кандидат медицинских наук (1995)

Доцент кафедры (2007)

Тема диссертационной работы: «Изучение состояния иммунитета, организационное решение проблемы его восстановления среди жителей Винницкой области, в различной мере пострадавших от последствий аварии на ЧАЭС».

Количество опубликованных работ – 42.

Круг научных интересов: использование пробиотиков во фтизиатрии, синдром хронической усталости, интоксикационный синдром при туберкулезе и других заболеваниях и возможности его коррекции.

Практическая деятельность в области медицины: фтизиатр высшей квалификационной категории.