Осійський Іван Юрійович доцент кафедри

 

Закінчив лікувальний факультет Тернопільського медичного інституту  (1965)

Кандидат медичних наук (1970)

Доцент кафедри (1980)

Відповідає за лікувальну роботу на кафедрі.

Тема дисертаційної роботи: «Хірургічне лікування туберкульозу легень та плеври у хворих старше 50 років».

Кількість друкованих праць – 140, у тому числі 20 винаходів, 12 раціоналізаторських пропозицій.

Коло наукових інтересів: лікування туберкульозу, хірургічне лікування захворювань органів дихання, хіміорезистентність при туберкульозі, діагностика та лікування ексудативних плевритів, ускладнення туберкульозу.

Практична діяльність в галузі медицини: фтизіатр вищої кваліфікаційної категорії.

Членство у міжнародних фахових організаціях: експерт ВООЗ з туберкульозу.

 

Осийский Иван Юрьевич доцент кафедры

 

Окончил лечебный факультет Тернопольского медицинского института (1965)

Кандидат медицинских наук (1970)

Доцент кафедры (1980)

Отвечает за лечебную работу на кафедре.

Тема диссертационной работы: «Хирургическое лечение туберкулеза легких и плевры у больных старше 50 лет».

Количество опубликованных работ – 140, в том числе 20 изобретений, 12 рационализаторских предложений.

Круг научных интересов: лечение туберкулеза, хирургическое лечение заболеваний органов дыхания, химиорезистентность при туберкулезе, диагностика и лечение экссудативных плевритов, осложнения туберкулеза.

Практическая деятельность в области медицины: фтизиатр высшей квалификационной категории.

Членство в международных медицинских организациях: эксперт ВОЗ по туберкулезу.