Пликанчук Ольга Володимирівна асистент кафедри

 

Закінчила медичний факультет Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова (2001)

Кандидат медичних наук (2011)

Асистент кафедри (2009)

Тема дисертаційної роботи: «Результати комплексного лікування хворих на вперше діагностований деструктивний туберкульоз легень із використанням імуномодулятора мурамілпептидного ряду».

Кількість друкованих праць – 13.

Коло наукових інтересів: хіміорезистентний туберкульоз, імунокорекція при туберкульозі, туберкульоз та ВІЛ-інфекція, взаємодія лікарських засобів та їх побічні ефекти, медичні аспекти розвитку дітей.

Практична діяльність в галузі медицини: фтизіатр першої кваліфікаційної категорії. Член Асоціації алергологів України.

 

Пликанчук Ольга Владимировна ассистент кафедры

 

Окончила медицинский факультет Винницкого национального медицинского университета им. Н.И.Пирогова (2001)

Кандидат медицинских наук (2011)

Ассистент кафедры (2009)

Тема диссертационной работы: «Результаты комплексного лечения больных впервые диагностированным деструктивным туберкулезом легких с использованием иммуномодулятора мурамилпептидного ряда».

Количество опубликованных работ  13.

Круг научных интересов: химиорезистентный туберкулез, иммунокорекция при туберкулезе, туберкулез и ВИЧ-инфекция, взаимодействие лекарственных средств и их побочные эффекты, медицинские аспекты развития детей.

Практическая деятельность в области медицины: фтизиатр первой квалификационной категории. Член Ассоциации аллергологов Украины.