Тхоровський Михайло Анатолійович асистент кафедри

 

Закінчив Вінницький державний медичний університет ім. М.І.Пирогова за спеціальністю лікувальна справа (1997)

Кандидат медичних наук (2004)

Асистент кафедри (2005)

Тема дисертаційної роботи: «Нові підходи до діагностики медикаментозної алергії у протитуберкульозних  установах»

Кількість друкованих праць – 35.

Коло наукових інтересів: медикаментозна алергія та інші види побічної дії лікарських засобів, алергічні захворювання у хворих на туберкульоз, хіміотерапія пневмонії та ХОЗЛ, атипові пневмонії, інтерстиціальні захворювання легень, вірусні гепатити.

Практична діяльність в галузі медицини: фтизіатр вищої кваліфікаційної категорії, завідувач легеневого відділення для дорослих №6 Вінницького обласного клінічного протитуберкульозного диспансеру. Член Асоціації алергологів України.

 

Тхоровский Михаил Анатолиевич ассистент кафедры

 

Окончил Винницкий государственный медицинский университет им. Н.И. Пирогова по специальности лечебное дело (1997)

Кандидат медицинских наук наук (2004)

Ассистент кафедры (2005)

Тема диссертационной работы: «Новые подходы к диагностике лекарственной аллергии в противотуберкулезных  учреждениях»

Количество опубликованных работ – 35.

Круг научных интересов: лекарственная аллергия и другие виды побочного действия лекарственных средств, аллергические заболевания у больных туберкулезом, химиотерапия пневмонии и ХОЗЛ, атипичные пневмонии, интерстициальные заболевания легких, вирусные гепатиты.

Практическая деятельность в области медицины: фтизиатр высшей квалификационной категории, заведующий легочного отделения для взрослых №6 Винницкого областного клинического противотуберкулезного диспансера. Член Ассоциации аллергологов Украины.