База кафедри

      Спершу кафедра базувалася у старій будівлі облтубдиспансеру на П'ятничанах. З 1977 року кафедра розмістилась на базі однієї з кращих на той час споруд у республіці – Вінницькому клінічному облтубдиспансері (спочатку керував   В.Т.Слотюк, пізніше - канд.меднаук І.М.Горбатюк).

        Практичні навички з клінічної імунології і алергології студенти отримували у створеному тут першому в Україні Імунологічному центрі, лабораторії екологічної імунології та алергології НДЦ медуніверситету, якими керував проф.Б.М.Пухлик. 

        Лабораторію було розташовано і підпорядковано Науково-дослідному центру Вінницького медінституту, який створив і яким керував видатний вчений професор Борис Йосипович Коган. Ця лабораторія була також науковим  підрозділом кафедри  і близько 5 років існувала за рахунок виконання конкурсних держбюджетних і госпдоговірних НДР. 

          У часи 1992-1994 років тут було обстежено близько 16 тис. постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, в тому числі імунологічно (з виїздом у постраждалі райони) -  1,5 тисячі. Це було найбільше  подібне дослідження на той час в Україні, а імунологічний центр – практично не мав аналогів в нашій країні.

        Пізніше фінансування лабораторії було припинено і частина співробітників почала працювати  у сформованому на її базі малому колективному підприємстві "Імунолог". Багато зусиль співробітники кафедри доклали для створення першої на той час в Україні імунологічної лабораторії при обласній дитячій поліклініці, в котрій проводилось обстеження населення.

    Основну лікувально-профілактичну роботу спіробітники кафедри  виконують на базі облтубдиспансеру (нині - Вінницьке обласне спеціалізоване територіальне медичне об'єднання "Фтизіатрія"), де за рік ними проводиться близько 3 тис.консультацій, безпосередньо лікується понад 150 хворих. 

  Понад 20 років проводиться консультативна робота на базі 3-ої міської дитячої поліклініки ( в минулому – головний лікар – В.Д.Ластовський, зараз це – амбулаторний центр сімейної медицини).        

 На цій базі за допомогою підприємства «Імунолог» створено першу в Україні ліцензовану клініко-діагностичну лабораторію – завідувач доцент І.В.Корицька. За рік тут консультується і обстежується понад тисячу дітей і дорослих. В останні роки клінічна робота з алергології та імунології почала проводитися і в поліклініці обласної лікарні ім.М.І.Пирогова, вузловій залізничній лікарні, алерго-імунологічному центрі.

    

З 1971 року на кафедрі фтизіатрії функціонує студентський гурток, а у 1976 році за ініціативою зав.кафедрою фтизіатрії 2 Московського медінституту ім.М.І.Пирогова засл. діячем науки проф..І.Є.Кочнової  було проведено першу міжреспубліканську студентську конференцію з актуальних питань діагностики, лікування та профілактики туберкульозу. Зараз в зв'язку з транспортними та іншими проблемами зі здібними студентами проводится індивідуальна наукова робота.