Кулик Людмила Григорівна  завідуюча кафедрою, завідуюча учбовою частиною кафедри, доцент

 

З відзнакою закінчила лікувальний факультет Вінницького медичного інституту ім. М.І.Пирогова (1989)

Кандидат медичних наук (1996)

Доцент кафедри (2006)

Відповідає за учбову роботу на кафедрі

Завідуюча кафедрою (2016)

Тема дисертаційної роботи: «Клініко-імунологічні особливості перебігу вперше виявленого туберкульозу у хворих з кандидоносійством».

Кількість друкованих праць – 36.

Коло наукових інтересів: хіміорезистентний туберкульоз, туберкульоз та ВІЛ-інфекція, ускладнення туберкульозу.

Практична діяльність в галузі медицини: фтизіатр вищої кваліфікаційної категорії.

 

Кулик Людмила Григорьевна  исполняющая обязанности завкафедры, заведующая учебной частью кафедры, доцент

 

С отличием закончила лечебный факультет Винницкого медицинского института им. Н.И.Пирогова (1989)

Кандидат медицинских наук (1996)

Доцент кафедры (2006)

Отвечает за учебную работу на кафедре

Заведующая кафедрой (2016)

Тема диссертационной работы: «Клинико-иммунологические особенности течения впервые выявленного туберкулеза у больных с кандидоносительством».

Количество опубликованных работ – 36.

Круг научных интересов: химиорезистентный туберкулез, туберкулез и ВИЧ-инфекция, осложнения туберкулеза.

Практическая деятельность в области медицины: фтизиатр высшей квалификационной категории.